Odborníci na spodní stavby

 Hydroizolace spodních staveb jsou nedílnou a velmi důležitou součástí staveb......

 PROVÁDÍME:

 

  •  Hydroizolace proti vlhkosti, stékající vodě, tlakové vodě.
  •  Hydroizolace proti radonové zátěži (nízké, střední, vysoké) 
  •  Izolace proti ropným produktům ( minerálním a topným olejům, fenolům, naftě, benzínu, petroleji)
  •  Izolace proti  kyselému podloží, biologickým hnojivům a odpadům

 Fóliové systémy  kontrolujeme plošně 35KV zkouškou tlakovou 1 až 2Mpa tlakem a podtlakem. Díky klínovému sváru je možnost si ověřit zda je svár s chybou 0, což zaručuje 100% neproniknutelnost, která je hrozně důležitá u tlakových vod,  radonu,  kyselého prostředí, odpadů, biologických hnojiv a u ropných produktů.

Asfaltové systémy v tomto případě kontroly nemají. U jednovrstvých systémů do tloušťky materiálu 5mm jsme schopni otestovat a odhalit chybu 35KV. Proto je provádíme s největší pečlivostí  a opatrností, aby nedošlo k poškození, propálení nebo proražení materiálu.

 Velmi zřídka se vyskytují závady v ploše, nebo vadou materiálu, ale i takové situace nastávají. Nejvíce možností k průniku je ve spojích a kolem prostupů instalací. Těmto kritickým místům  věnujeme velmi zvýšenou pozornost.

Pro položení hydroizolace je nutné mít podklad rovný, hladký, bez dutin, hnízd a výčnělků větších než 2mm. 

Ukázky naší práce: