Mosty,podchody,opěrky

Mostní hydroizolace, konkrétně izolace proti vodě, plní na mostech stejně důležitou úlohu jako v dalších oblastech stavebnictví. Její nedokonalá funkčnost se zpravidla neprojeví bezprostředně, jako je tomu například u izolací spodních staveb nebo izolací střech, ale o to závažnější důsledky přináší.

Jmenujme například nákladné opravy a rekonstrukce mostních konstrukcí vážně narušených pronikáním srážkové vody a zvláště rozmrazovacích solí v ní rozpuštěných. Ty často vedly dokonce k úplné destrukci konstrukce, nutnosti její likvidace a vybudování zcela nového mostu. Připomeňme rovněž další neméně důležitou funkci mostních hydroizolací, kterou se odlišují od izolací ostatních – funkci přenesení zatížení vlivem dopravy, zvláště smykových sil z vozovkového souvrství do nosné konstrukce. S tím úzce souvisí striktní požadavek na dokonalé a celoplošné spojení izolace jak s podkladem, tak s vozovkovým souvrstvím (ochrannou vrstvou izolace). Hovoříme o kompaktnosti hydroizolačního a vozovkového souvrství a nosné konstrukce. V případě poruchy této kompaktnosti, zejména u moderních vysoce zatížených konstrukcí s tenkovrstvou vozovkou, dochází k poruchám vozovky projevujícím se nejprve výtluky v obrusné vrstvě a poté až postupnou destrukcí celého systému, která vede k poškození vodotěsnosti izolace.
Mostní izolace má být tedy nejen vodotěsná, ale v celé své ploše také plně kompatibilní s vrstvami umístěnými pod a nad ní (týká se zejména mostů s vozovkou na silnicích a dálnicích).

Ukázky naší práce: