Izolace odolávající chemické zátěži

 

  1. Izolace slouží - k nepropustnosti a zadržení rozkládajících se produktů odpadového hospodářství proti úniku látek znečisťujících svou kontaminací bezprostřední okolí a dále pak díky hloubkovým průsakům těchto látek zdroje spodních vod.  

  2. Izolace slouží - k ochraně spodních staveb před přesycenýmí okolními půdami(např.kysekostí, solí, atd ).

  3. Izolace slouží - k nepropustnosti a zadržení ropných produktů (např. benzínů, petroleje,   motorové a topné nafty, topných a minerálních olejů) svedených do záchytných jímek.