Odborníci na ploché střechy

 PLOCHÉ STŘECHY FÓLIOVÉ   

(Monarplan, Fatrafol, Alkorplan)

 Při rekonstrukcích nebo nově zhotovovaném opláštění střech, používáme kvalitní fóliové hydroizolační pásy.Tyto fóliové povlakové krytiny se vyznačují vysokou životností a absolutní spolehlivostí.

  •   Foliová hydro-izolace střechy umožní provést kvalitní, trvanlivou, mechanicky odolnou bezúdržbovou krytinu na Vaši střechu i nástřešky s minimálním spádem.
  • Zaručuje dlouhodobou, bezporuchovou funkci střešního pláště i v extrémních povětrnostních podmínkách.
  • Odolává vyskytujícímu se koroznímu namáhání, jedná se zejména o expozici UV záření, tepelné energie, mráz, agresivitu ovzduší, průmyslové exhalace.
  •  Klempířské prvky jsou vyráběny z poplastovaných plechů a společně s fólií pak tvoří dokonalý nepropustný celek.
  • Za zmínku také stojí odolnost proti přelétavému ohni a sálavému teplu.
  •  Folie jsou dobře svařitelné, nezatěžují konstrukci střechy – od 1,2 do 2kg/m2 a po celou dobu životnosti, minimum 30 – 40 let, jsou zcela bezůdržbové, pomineme-li občasné čištění střešní vpusti či rýny.

      PLOCHÉ STŘECHY ASFALTOVÉ   (Busscher & Hoffmann, Icopal)

  • Při rekonstrukcích nebo nově zhotovovaném opláštění střech, používáme kvalitní asfaltové hydroizolační pásy převážně SBS modifikace.
  • Tyto asfaltové hydroizolace doporučujeme při plošném natavování, vždy provádět jako dvouvrstvé o minimální tloušťce souvrství 7mm.
  • Mechanicky kotvené systémy volíme jako jednovrstvé (používáme pásy s nosnou vložkou o vyšší pevnosti, tzn. např. ze skelné tkaniny o minimální tloušťce 5mm.)

 Ukázky naší práce: